Khu đất công ‘không lối đi’ ở Bình Dương: Cần giải quyết dứt điểm những vướng mắc

Khu đất công được UBND tỉnh Bình Dương chủ trương giao đất nhưng sau đó lại ra văn bản thu hồi làm phát sinh nhiều vướng mắc.

Khu đất công “không lối đi”

Theo tài liệu, ngày 30/5/2002, UBND tỉnh Bình Dương có Văn bản chấp thuận cho Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Thiên Phú (Công ty Thiên Phú) làm chủ đầu tư dự án khu dân cư Mỹ Phước 4 (huyện Bến Cát, hiện là Thị xã Bến Cát). Năm 2006, UBND tỉnh Bình Dương ra quyết định 475/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch chi tiết điều chỉnh và mở rộng KDC này, trong đó có diện tích đất xây dựng công ích 7.551m2.

Tháng 12/2014, UBND phường Mỹ Phước có tờ trình về việc công nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ) như giao đất không thu tiền sử dụng đất cho đơn vị này, trong đó có khu đất công diện tích 7.551m2. Tháng 2/2015, UBND thị xã Bến Cát ra Quyết định về việc phê duyệt danh mục quỹ đất công ích cho UBND phường Mỹ Phước quản lý.

Cũng trong năm 2015, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Thuận Lợi (Công ty Thuận Lợi) nhận chuyển nhượng QSDĐ từ Công ty Thiên Phú trên cơ sở trúng đấu giá từ ngân hàng. Sau đó, Công ty Thuận Lợi được UBND tỉnh Bình Dương chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án KDC Mỹ Phước 4 và được tách thành 2 dự án là KDC Mỹ Phước 4 - Khu A và KDC Mỹ Phước 4 - Khu B.

Tháng 4/2016, UBND tỉnh Bình Dương có văn bản về chủ trương chuyển giao dự án KDC Cầu Đỏ và KDC Mỹ Phước 4. Theo đó, UBND tỉnh Bình Dương chấp thuận cho Công ty Thuận Lợi được làm chủ đầu tư 2 KDC trên do trúng đấu giá QSDĐ từ ngân hàng. Lúc này, Công ty Thuận Lợi làm thủ tục chuyển giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho phần diện tích chưa được cấp trong dự án Mỹ Phước 4.

Đến tháng 12/2016, UBND Thị xã Bến Cát có Quyết định về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) KDC Mỹ Phước – Khu B. Lúc này, khu đất công 7.551m2 nằm xen cài trong ranh dự án KDC Mỹ Phước 4 -  Khu B, không tiếp giáp đường giao thông vẫn do UBND phường Mỹ Phước quản lý.

Ngày 7/12/2016, UBND phường Mỹ Phước có tờ trình gửi UBND Thị xã Bến Cát và các phòng, ban chức năng liên quan về việc xin chủ trương hoán đổi khu đất công ích nêu trên của phường với Công ty Thuận Lợi.

Việc UBND phường Mỹ Phước làm tờ trình nêu trên là thực hiện căn cứ theo ý kiến kết luận và chỉ đạo của Bí thư Đảng ủy tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ phường Mỹ Phước về việc giao UBND phường Mỹ Phước lập tờ trình trình UBND Thị xã Bến Cát xin chủ trương được hoán đổi đất công với Công ty Thuận Lợi nhằm giữ lại quỹ đất công của phường giao cho Ban Chỉ huy Quân sự phường làm khu tăng gia sản xuất khi thực hiện xong công tác hoán đổi đất.

Khu đất thuộc dự án khu dân cư Mỹ Phước 4 ở Bình Dương.

Như vậy, có thể thấy tờ trình của UBND phường Mỹ Phước về việc xin chủ trương được hoán đổi đất với Công ty Thuận Lợi được thống nhất cả về tổ chức Đảng và tổ chức chính quyền.

Đến ngày 11/6/2018, Công ty Thuận Lợi tiếp tục có công văn số 124/TL-2018 đề nghị Sở TNMT tỉnh Bình Dương hướng dẫn giao phần đất công nằm trong dự án KDC Mỹ Phước 4. Sau khi nhận được văn bản của Công ty Thuận Lợi, Sở TNMT tỉnh Bình Dương có công văn số 517/STMT – CCQLĐĐ ngày 22/1/2109 gửi UBND Thị xã Bến Cát, UBND phường Mỹ Phước về việc lấy ý kiến phương án sử dụng đất công thuộc dự án KDC Mỹ Phước 4.

Ngày 5/4, UBND Thị xã Bến Cát có buổi làm việc với các cơ quan, đơn vị liên quan với nội dung lấy ý kiến về phương án xử lý khu đất công. Sau đó, UBND thị xã Bến Cát trình phương án xử lý khu đất công trên.

Theo đó, UBND Thị xã Bến Cát, các ngành chức năng và UBND phường Mỹ Phước thống nhất đề nghị chủ đầu tư thực hiện một trong hai phương án: Công ty Thuận Lợi bồi thường lại cho UBND phường Mỹ Phước một thửa đất khác có diện tích, giá trị ngang bằng với thửa đất công trong khu quy hoạch để địa phương xây dựng các công trình phúc lợi.

Hoặc trên cơ sở các ngành chức năng thẩm định, xác định giá trị thửa đất được cấp có thẩm quyền phê duyệt đề nghị chủ đầu tư là Công ty Thuận Lợi nộp tiền vào ngân sách địa phương để UBND Thị xã Bến Cát đầu tư xây dựng công trình công cộng, phúc lợi cho phường Mỹ Phước.

10 ngày, giao - thu hồi cùng 1 lô đất công

Ngày 26/4/2019, Sở TNMT tỉnh Bình Dương có Công văn số 2941/STNMT-CCQLĐĐ kiến nghị UBND tỉnh Bình Dương xem xét chấp thuận chủ trương thu hồi 7.551m2 đất công do UBND phường Mỹ Phước quản lý để giao cho Công ty Thuận Lợi thực hiện dự án KDC Mỹ Phước 4 - Khu B tại phường Mỹ Phước (Thị xã Bến Cát). Đồng thời, Công ty Thuận Lợi thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ đối với diện tích đất công ích theo quy định.

Theo Sở TNMT Bình Dương, phần diện tích đất 7.551m2 thuộc thửa đất số 1441, tờ bản đồ 59 nằm trong quy hoạch thực hiện hiện dự án KDC Mỹ Phước 4 – Khu B hiện do UBND phường Mỹ Phước quản lý trong danh mục đất công ích. Do khu đất này nằm giữa ranh dự án KDC Mỹ Phước 4 – Khu B (không tiếp giáp đường giao thông), nếu thực hiện thu hồi và đấu giá QSDĐ sẽ không phù hợp với quy định tại Khoản 61, Điều 2 của Nghị định số 01/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

Căn cứ theo Khoản 61, Điều 2 của Nghị định số 01/2017/NĐ-CP của Chính phủ; Điểm b, Khoản 1 Điều 66 Luật Đất đai năm 2013 và Quyết định số 51/2014/QĐ-UBND ngày 18/12/2014 của UBND tỉnh về trình tự thủ tục bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương cùng đề nghị của UBND Thị xã Bến Cát, Sở TNMT kiến nghị UBND tỉnh xem xét: Chấp thuận chủ trương thu hồi diện tích 7.551,1m2 đất trồng cây lâu năm thuộc quỹ đất công ích do UBND phường Mỹ Phước quản lý để giao Công ty Thuận Lợi thực dự án KDC Mỹ Phước 4 – Khu B.

Ngày 16/7/2019, Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh Bình Dương Mai Hùng Dũng ký thay Chủ tịch UBND tỉnh Văn bản số 3457/UBND-KTN về việc kiến nghị nghị liên quan đến giao đất công ích tại dự án KDC Mỹ Phước 4.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo: Về chủ trương, chấp thuận thu hồi diện tích 7.551,1m2 đất trồng cây lâu năm tại thửa đất số 1441, tờ bản đồ 59 thuộc quỹ đất công ích do UBND phường Mỹ Phước quản lý để giao cho Công ty Thuận Lợi thực hiện Dự án Khu dân cư Mỹ Phước 4 – Khu B tại phường Mỹ Phước (Thị xã Bến Cát).

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ đạo Công ty Thuận Lợi có trách nhiệm thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ đối với diện tích đất công ích nêu trên bằng quỹ đất tương ứng để địa phương đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi theo quy định.

Sự việc tưởng chừng được tháo gỡ, chủ đầu tư có thể thực hiện dự án sau thời gian quá lâu chờ đợi giải quyết vướng mắc thì bất ngờ ngày 25/7/2019, Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh Bình Dương Mai Hùng Dũng tiếp tục ký thay Chủ tịch UBND tỉnh Văn bản số 3635/UBND-KTN để thu hồi Văn bản số 3457/UBND-KTN. Điều này đồng nghĩa với việc UBND tỉnh rút lại chủ trương giao khu đất công ích.

Bên cạnh việc thu hồi chủ trương, UBND tỉnh Bình Dương giao UBND Thị xã Bến Cát kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, xây dựng... (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật tại dự án KDC Mỹ Phước 4 do Công ty Thuận Lợi làm chủ đầu tư.

Chủ trương giao đất công là phù hợp

Theo Sở TNMT tỉnh Bình Dương, ngày 30/7/2019, UBND tỉnh Bình Dương có Công văn giao Sở TNMT phối hợp cùng UBND Thị xã Bến Cát cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí để nắm rõ tình hình thực hiện dự án khu dân cư Mỹ Phước 4 và những nội dung liên quan đến phần diện tích đất công ích nằm trong quy hoạch của dự án KDC Mỹ Phước 4.

Sở TNMT tỉnh Bình Dương xác định, dự án KDC Mỹ Phước 4 được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư bằng văn bản trước ngày 01/7/2014, phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, do đó không phải đấu giá QSDĐ nhưng phải xây dựng phương án, bồi thường, hỗ trợ trước khi lập thủ tục giao đất, cho thuê đất cho chủ đầu tư.

Trên cơ sở kiến nghị của Công ty Thuận Lợi, kết quả kiểm tra thực địa, đối chiếu ranh quy hoạch dự án và ý kiến của UBND Thị xã Bến Cát, Sở TNMT có Công văn số 2941/STNMT-CCQLĐĐ ngày 14/6/2019 kiến nghị UBND tỉnh Bình Dương xem xét chấp thuận chủ trương thu hồi phần diện tích đất công ích. Công ty Thuận Lợi có trách nhiệm thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ trước khi thực hiện thủ tục giao đất theo quy định.

“Như vậy, UBND tỉnh Bình Dương ban hành Công văn số 3457/UBND-KTN ngày 16/7/2019 về chủ trương, chấp thuận thu hồi diện tích 7.551m2 thuộc quỹ đất do UBND phường Mỹ Phước quản lý để giao cho Cty Thuận Lợi thực hiện dự án KDC Mỹ Phước 4 - Khu B theo đề xuất của Sở TNMT Bình Dương là phù hợp với quy định nêu trên và tình hình thực tế tại thời điểm kiểm tra”, văn bản của Sở TNMT tỉnh Bình Dương nêu rõ.

Sở TNMT tỉnh Bình Dương cũng thông tin rõ việc kiến nghị UBND tỉnh thu hồi chủ trương chấp thuận giao khu đất công cho Công ty Thuận Lợi. Theo đó, Ngày 24/7/2019, Sở TNMT phối hợp địa phương kiểm tra thực tế khu đất, hiện trạng phát sinh 2 căn nhà đang xây dựng trái phép trên khu đất công, các giao dịch dân sự chưa đủ điều kiện theo luật định. Trong khi Công ty chưa lập thủ tục bồi thường đất công ích theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3457/UBND-KTN ngày 16/7/2019, chưa lập thủ tục giao đất, thuê đất để thực hiện dự án là không đúng với quy định pháp luật đất đai.

Do đó, các đơn vị thống nhất kiến nghị UBND tỉnh xem xét thu hồi Công văn số 3457/UBND-KTN ngày 16/7/2019, giao UBND Thị xã Bến Cát có trách nhiệm xử lý các vi phạm theo đúng quy định.

Ngày 24/7/2019, Sở TNMT có văn bản số 3657/STNMT- CCQLĐĐ tham mưu UBND tỉnh ban hành Công văn số 3635/UBND-KTN ngày 25/7/2019 thu hồi lại chủ trương và giao UBND Thị xã Bến Cát có trách nhiệm xử lý các vi phạm theo đúng quy định. Qua đó cho thấy, việc ban hành Công văn số 3635/UBND-KTN ngày 25/7/2019 là thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật.

“Quan điểm của Sở TNMT và UBND Thị xã Bến Cát là luôn khuyến khích, tạo điều kiện để các doanh nghiệp đầu tư, hoạt động có hiệu quả, đúng pháp luật; đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm minh đối với các trường hợp vi phạm theo đúng quy định. Sau khi UBND thị xã Bến Cát xử lý các vi phạm và báo cáo kết quả xử lý thì Sở TNMT tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, cho chủ trương giải quyết đối với phần đất công ích nêu trên”, văn bản của Sở TNMT Bình Dương nêu rõ.

Chủ đầu tư nói gì?

Trao đổi với phóng viên, đại diện Công ty Thuận Lợi cho biết: “Theo Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/2000; năm 2003, khu đất có diện tích 7.551,1 m2 do UBND phường Mỹ Phước quản lý nằm trong ranh Dự án Khu dân cư Mỹ Phước 4B và tiếp giáp với Rạch Chùm Chũm. Từ năm 2016, theo chủ trương và hướng dẫn của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Công ty Thuận Lợi đã và đang thực hiện các thủ tục cần thiết để chuyển đổi một khu đất khác có giá trị hơn và phù hợp với mục đích, nhu cầu sử dụng đất cho UBND phường Mỹ Phước”.

Đến ngày 5/4/2019, UBND Thị xã Bến Cát chủ trì cùng đại diện các phòng ban chuyên môn thuộc UBND Phường Mỹ Phước tổ chức cuộc họp về việc xử lý phần đất công này đã đề nghị Công ty Thuận Lợi thực hiện một trong hai phương án.

Cụ thể: “Phương án 1, đền bù lại cho UBND phường Mỹ Phước một thửa đất khác có diện tích và giá trị ngang bằng với 7.551m2 đất công trong khu quy hoạch để địa phương xây dựng công trình phúc lợi; Phương án 2, trường hợp được các ngành chức năng thẩm định giá trị thửa đất được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đề nghị chủ đầu tư nộp số tiền trên vào ngân sách địa phương để thị xã Bến Cát xây dựng công trình cho phường Mỹ Phước”.

Thừa nhận việc xây dựng hạ tầng trước khi có Quyết định thu hồi, giao lại phần diện tích đất này là không phù hợp với quy định về pháp luật xây dựng nhưng đại diện chủ đầu tư cho rằng, việc UBND tỉnh Bình Dương đồng ý thu hồi văn bản số 3457/UBND – KTN ngày 16/7/2019 với lý do Cty Thuận Lợi xây dựng trước khi được giao đất là không phù hợp với quy định tại Điều 63, 64 Luật đất đai năm 2013 về thu hồi đất, vì hành vi xây dựng trước khi giao đất không phải là căn cứ thu hồi lại chủ trương của tỉnh về hoán đổi đất.

Đối với việc có 2 căn nhà xây dựng trên khu đất công ích của bà Trần Thị Xúy và ông Huỳnh Đức Anh, Công ty Thuận Lợi khẳng định không có việc chủ đầu tư xây dựng 2 căn nhà nói trên.

“Chính hai nhà đầu tư góp vốn tự ý lựa chọn và ký kết hợp đồng thi công xây dựng nhà ở với nhà thầu và xây dựng nhà ở trái phép, vấn đề này thuộc thẩm quyền xử lý vi phạm trật tự xây dựng của cơ quan chức năng có thẩm quyền. Phía Công ty Thuận Lợi cũng đã có Thông báo mời hai nhà đầu tư góp vốn xây dựng nhà ở trái phép liên hệ làm việc để thống nhất hướng xử lý, xác định trách nhiệm vi phạm hành chính của hai bên, thậm chí là hoàn trả lại tiền cả gốc lẫn lãi cho nhà đầu tư. Tuy nhiên, hai nhà đầu tư này không phối hợp với Công ty Thuận Lợi trong việc tháo gỡ, bảo vệ quyền lợi của mình mà còn tiếp tục cung cấp các thông tin trái chiều, không chính xác”, Cty Thuận Lợi cho biết.

Doanh nghiệp để xảy ra vi phạm về đất đai, xây dựng trong quá trình thực hiện dự án cần phải xử lý nghiêm. Tuy nhiên, trong quá trình xử lý vi phạm, cơ quan chức năng cũng cần khách quan, phù hợp trong việc áp dụng các quy định pháp luật về đất đai, xây dựng để xử lý tránh ảnh hưởng tới quá trình đầu tư của doanh nghiệp nói riêng và môi trường đầu tư tại tỉnh Bình Dương nói chung.

Theo Vtc.vn

Các tin khác

Đường tạo lực Bắc Tân Uyên – Phú Giaó – Bàu Bàng
Đường tạo lực Bắc Tân Uyên – Phú Giaó – Bàu Bàng
Sức bật của bất động sản Bình Dương và cơ hội đón đầu Legacy Central
Sức bật của bất động sản Bình Dương và cơ hội đón đầu Legacy Central
Lo ngại lên giá, nhà đầu tư mong chờ hết giãn cách để đi
Lo ngại lên giá, nhà đầu tư mong chờ hết giãn cách để đi "săn" đất vùng ven Tp.HCM
Sau mỗi làn sóng Covid-19, thị trường bất động sản lại trỗi dậy mạnh mẽ
Sau mỗi làn sóng Covid-19, thị trường bất động sản lại trỗi dậy mạnh mẽ
Dòng tiền sẽ chảy mạnh vào bất động sản sau đại dịch COVID-19
Dòng tiền sẽ chảy mạnh vào bất động sản sau đại dịch COVID-19
Có nên mua đất gần sân bay Long Thành khi sân bay đã khởi công
Có nên mua đất gần sân bay Long Thành khi sân bay đã khởi công
Thị trường địa ốc Bình Dương khan hiếm căn hộ cao cấp 'vừa túi tiền'
Thị trường địa ốc Bình Dương khan hiếm căn hộ cao cấp 'vừa túi tiền'
Quyết định về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Kim Oanh tại xã Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
Quyết định về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Kim Oanh tại xã Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
Công bố trực tuyến, Century City vẫn tiếp tục “gây bão”
Công bố trực tuyến, Century City vẫn tiếp tục “gây bão”
Thu hút gần 1.000 khách tham quan, sức hấp dẫn Century City ngày càng lớn
Thu hút gần 1.000 khách tham quan, sức hấp dẫn Century City ngày càng lớn
Lo kết nối giao thông cho sân bay Long Thành
Lo kết nối giao thông cho sân bay Long Thành
Kim Oanh Group công bố khu đô thị ngay trung tâm “thành phố sân bay”
Kim Oanh Group công bố khu đô thị ngay trung tâm “thành phố sân bay”
Đầu tư mở rộng tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây lên quy mô 10 - 12 làn xe
Đầu tư mở rộng tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây lên quy mô 10 - 12 làn xe
“Kéo” sân bay Long Thành về TP.Hồ Chí Minh có khả thi?
“Kéo” sân bay Long Thành về TP.Hồ Chí Minh có khả thi?
Kim Oanh Group chuẩn bị triển khai dự án 49,8 ha tại Long Thành
Kim Oanh Group chuẩn bị triển khai dự án 49,8 ha tại Long Thành
Bình Dương: Thông tin 'thế chấp khu đất 43 ha tại OCB' là sai sự thật
Bình Dương: Thông tin 'thế chấp khu đất 43 ha tại OCB' là sai sự thật
Khởi công khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn: Dấu mốc quan trọng của 'siêu dự án'
Khởi công khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn: Dấu mốc quan trọng của 'siêu dự án'
Ga ngầm metro đầu tiên của TP.HCM dần lộ diện
Ga ngầm metro đầu tiên của TP.HCM dần lộ diện
Gần 500 tỷ đồng xây dựng cầu Bạch Đằng 2 nối liền 2 tỉnh: Đồng Nai và Bình Dương
Gần 500 tỷ đồng xây dựng cầu Bạch Đằng 2 nối liền 2 tỉnh: Đồng Nai và Bình Dương
Đề xuất đầu tư Khu công nghệ cao Techno Park sát cạnh sân bay Long Thành
Đề xuất đầu tư Khu công nghệ cao Techno Park sát cạnh sân bay Long Thành
THÔNG BÁO: Về tình hình hoạt động của các doanh nghiệp thành viên Kim Oanh Group
THÔNG BÁO: Về tình hình hoạt động của các doanh nghiệp thành viên Kim Oanh Group
Đóng góp 3 tỉ đồng chống Covid-19, Kim Oanh Group đề cao trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp
Đóng góp 3 tỉ đồng chống Covid-19, Kim Oanh Group đề cao trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp
Tiến độ dự án The EastGate của Kim Oanh ngay vị trí “vàng” của tuyến metro số 1 Bến Thành – Suối Tiên
Tiến độ dự án The EastGate của Kim Oanh ngay vị trí “vàng” của tuyến metro số 1 Bến Thành – Suối Tiên
Sức hút lớn của Golden Future City
Sức hút lớn của Golden Future City
Đồng Nai sẽ có thêm 8 khu công nghiệp
Đồng Nai sẽ có thêm 8 khu công nghiệp
Khu đô thị Golden Future City hấp dẫn nhà đầu tư
Khu đô thị Golden Future City hấp dẫn nhà đầu tư
Doanh nhân Đặng Thị Kim Oanh: “Thành công dựa trên nền tảng của yêu thương và tin tưởng”
Doanh nhân Đặng Thị Kim Oanh: “Thành công dựa trên nền tảng của yêu thương và tin tưởng”
Golden Future City khuấy động thị trường bất động sản Bàu Bàng
Golden Future City khuấy động thị trường bất động sản Bàu Bàng
Công nghiệp “nâng bước” bất động sản Bàu Bàng
Công nghiệp “nâng bước” bất động sản Bàu Bàng
Kim Oanh Group hợp tác chiến lược với OCB, CornerStone Việt Nam và Trung Hậu
Kim Oanh Group hợp tác chiến lược với OCB, CornerStone Việt Nam và Trung Hậu
Kiến nghị tăng diện tích giai đoạn 1 sân bay Long Thành lên 1.810 ha
Kiến nghị tăng diện tích giai đoạn 1 sân bay Long Thành lên 1.810 ha
Nhà Đầu Tư Tấp Nập Về Bình Dương
Nhà Đầu Tư Tấp Nập Về Bình Dương
Thêm 335 khách hàng nhận sổ hồng dự án Golden Center City 1
Thêm 335 khách hàng nhận sổ hồng dự án Golden Center City 1
Bàu Bàng: Tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ đạt 2.414 tỷ đồng
Bàu Bàng: Tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ đạt 2.414 tỷ đồng
Sớm công bố quy hoạch đường vào sân bay Long Thành
Sớm công bố quy hoạch đường vào sân bay Long Thành
Những công trình tri ân quê hương nguồn cội
Những công trình tri ân quê hương nguồn cội
Bất động sản trong làn sóng dịch chuyển của doanh nghiệp FDI
Bất động sản trong làn sóng dịch chuyển của doanh nghiệp FDI
Bàu Bàng: Tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ đạt 2.414 tỷ đồng 06/09/2019
Bàu Bàng: Tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ đạt 2.414 tỷ đồng 06/09/2019
Bình Dương: Phát huy tốt các nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng
Bình Dương: Phát huy tốt các nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng
Giá đất Nhơn Trạch
Giá đất Nhơn Trạch "sốt" theo cầu Cát Lái
Đô thị Đồng Nai: Diện mạo mới, sức sống mới
Đô thị Đồng Nai: Diện mạo mới, sức sống mới
Kim Oanh Group khởi công dự án RichHome 3
Kim Oanh Group khởi công dự án RichHome 3
Kim Oanh Real chuẩn bị chu đáo cho dự án RichHome 3 và chiến lược kinh doanh 6 tháng cuối năm
Kim Oanh Real chuẩn bị chu đáo cho dự án RichHome 3 và chiến lược kinh doanh 6 tháng cuối năm
Quản trị con người trong thời hội nhập
Quản trị con người trong thời hội nhập
Bí quyết xây dựng nguồn nhân lực chất lượng
Bí quyết xây dựng nguồn nhân lực chất lượng
Khách hàng dự án Golden Center City 1 nhận sổ hồng
Khách hàng dự án Golden Center City 1 nhận sổ hồng
Kim Oanh Group trao học bổng cho con em cán bộ nhân viên
Kim Oanh Group trao học bổng cho con em cán bộ nhân viên
Kim Oanh Group vào cuộc bứt phá toàn diện
Kim Oanh Group vào cuộc bứt phá toàn diện
Giao 15.000 tỉ đồng để giải phóng mặt bằng sân bay Long Thành
Giao 15.000 tỉ đồng để giải phóng mặt bằng sân bay Long Thành
Cát Lái sẽ đầu tư cầu theo hình thức PPP
Cát Lái sẽ đầu tư cầu theo hình thức PPP
Bàu Bàng phấn đấu trở thành Trung tâm công nghiệp và đô thị
Bàu Bàng phấn đấu trở thành Trung tâm công nghiệp và đô thị
Xã Hội Nghĩa thu hút thêm nguồn lực để phát triển
Xã Hội Nghĩa thu hút thêm nguồn lực để phát triển
Sức bật kinh tế Bình Dương
Sức bật kinh tế Bình Dương
Thủ tướng giao Đồng Nai triển khai thực hiện dự án cầu Cát Lái nối Nhơn Trạch với Quận 2
Thủ tướng giao Đồng Nai triển khai thực hiện dự án cầu Cát Lái nối Nhơn Trạch với Quận 2
Lượng quan tâm bất động sản các tỉnh vùng ven TP.HCM tăng mạnh
Lượng quan tâm bất động sản các tỉnh vùng ven TP.HCM tăng mạnh
Làn sóng đầu tư bất động sản đổ về vùng đô thị TP.HCM mở rộng,
Làn sóng đầu tư bất động sản đổ về vùng đô thị TP.HCM mở rộng, "nóng" cục bộ ở Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu
Bàu Bàng: Thực hiện tốt chính sách thu hút đầu tư
Bàu Bàng: Thực hiện tốt chính sách thu hút đầu tư
Khu công nghiệp mới làm “nóng” các dự án đất nền ở phía Bắc Bình Dương
Khu công nghiệp mới làm “nóng” các dự án đất nền ở phía Bắc Bình Dương
4 công trình trọng điểm tại TP. Biên Hòa: Đề xuất nhiều giải pháp “thúc” tiến độ
4 công trình trọng điểm tại TP. Biên Hòa: Đề xuất nhiều giải pháp “thúc” tiến độ
Bình Dương: Vốn đăng ký trong 7 tháng qua tăng 16,5%
Bình Dương: Vốn đăng ký trong 7 tháng qua tăng 16,5%
Phải giao mặt bằng sạch cho Sân bay Long Thành giữa năm 2020
Phải giao mặt bằng sạch cho Sân bay Long Thành giữa năm 2020
Bình Dương tập trung xây dựng đô thị văn minh, giàu đẹp
Bình Dương tập trung xây dựng đô thị văn minh, giàu đẹp
Mở rộng tỉnh lộ 769
Mở rộng tỉnh lộ 769
Ngành công nghiệp TX.Dĩ An: Đòn bẩy phát triển kinh tế
Ngành công nghiệp TX.Dĩ An: Đòn bẩy phát triển kinh tế
Công nghiệp Bình Dương về đích trước kế hoạch
Công nghiệp Bình Dương về đích trước kế hoạch
Kim Oanh Group bồi dưỡng kỹ năng chăm sóc khách hàng
Kim Oanh Group bồi dưỡng kỹ năng chăm sóc khách hàng
“Hấp lực” bất động sản Tân Uyên
“Hấp lực” bất động sản Tân Uyên
Kim Oanh Real nhận huân chương lao động hạng 2 tại lễ hội tri ân 10.000 Khách hàng
Kim Oanh Real nhận huân chương lao động hạng 2 tại lễ hội tri ân 10.000 Khách hàng
Bất động sản vùng ven vẫn là lựa chọn tốt!
Bất động sản vùng ven vẫn là lựa chọn tốt!
5,6 tỷ USD vốn ngoại đổ vào bất động sản, dự báo tiếp tục đón làn sóng đầu tư mới
5,6 tỷ USD vốn ngoại đổ vào bất động sản, dự báo tiếp tục đón làn sóng đầu tư mới
Tặng 10 căn nhà và 400 suất học bổng với tổng giá trị 1,2 tỉ đồng tại Đăk Lăk, Gia Lai
Tặng 10 căn nhà và 400 suất học bổng với tổng giá trị 1,2 tỉ đồng tại Đăk Lăk, Gia Lai
Kịch bản nào cho bất động sản cuối năm?
Kịch bản nào cho bất động sản cuối năm?
Kim Oanh Real trang bị kiến thức marketing thời đại 4.0 cho nhân viên
Kim Oanh Real trang bị kiến thức marketing thời đại 4.0 cho nhân viên
TOP
Hotline