Đường tạo lực Bắc Tân Uyên – Phú Giaó – Bàu Bàng

Đường tạo lực Bắc Tân Uyên – Phú Giaó – Bàu Bàng

TỈNH BÌNH DƯƠNG KHỞI CÔNG ĐƯỜNG TẠO LỰC BẮC TÂN UYÊN – PHÚ GIÁO – BÀU BÀNG  Sau khi chuyển sang trạng thái bình thường mới. Các huyện “vùng xanh” phía Bắc tỉnh Bình Dương bắt tay ngay vào khôi phục kinh tế...
TOP
Hotline